2015 év tavaszán készült Törökszentmiklósi Tv.-ben egy interjú velem

2018-02-13 01:39:23
Ki is A vőfély?

2018-02-06 10:55:11"A vőfély egy esküvőn olyan, mint egy karmester: nélküle is megszólalnak a hangszerek, de lehet, hogy nem a megfelelő időben, ezáltal hamisan."
(Mottóm)

 

Ki is A vőfély:

„A középkori mulattatók a 16 – 18. sz.- i énekes szolgák, szolgadiákok újkori népi megfelelője. Egyéb elnevezései: nagyvőfély, kisvőfély, vőfély, vőfél, vőfény, vőfér, vőfi, dorozsba”.

Már az első teljesen magyar nyelven megjelenő könyvben is említést tettek róla. Ez a könyv 1533 és 1772 es magyar nyelvi korszakot foglalja össze. A könyvben vőfélnek nevezték, miképp Ő volt a vőlegény barátja, aki a lakodalomra a vendégeket meghívja, és a nagynapon a menyasszonyt az oltárhoz vezeti.

Mindannyiunk életének egyik legmeghatározóbb eseménye a házasságkötés. Sokan munkálkodnak azon, hogy ez lehessen életük legszebb napja. A szép szertartáson túl a vendégsereg lakodalmi dínom-dánom is hozzátartozik az ünnepléshez. Ma egyre népszerűbbek a hagyományőrző jellegű lakodalmak, ahol mókás, de olykor komoly mondanivalójú köszöntők, beszédek is elhangzanak.

A vőfély a házasságkötés sokoldalú tisztségviselője, aki lehet a lakodalom szervezője, a gyakorlati munkáinak vezetője. Az általa elmondott rigmusok viszik előre a lakodalom menetét, s egyúttal jókedvben tartja a vendégsereget.

Régebben a család barátja vagy rokona vállalta ezt a megtisztelő szerepet. Sőt nem volt ritka még egy-két évtizeddel ezelőtt sem, hogy a lakodalomba nem egy, hanem több vőfélyt is meghívtak. Ma már feledésbe merült az, hogy barátot kérjenek fel erre a szerepre. Mai korban inkább hivatásos vőfélyt hívnak a lakodalmakba, akik felkészülve a "megmérettetésre", pontosan és szépen levezénylik a lakodalmat.

A vőfély tisztség betöltése felkészültséget kíván tapasztalatot a szervezésben Ő a lakodalom főszervezője és rendezője is. Alapkövetelmény számára a kellemes, határozott fellépés, legyen csengő hangú, jó kommunikációs képességű, hagyományos lakodalmas dalok terén jártas, alkalomhoz illően humoros, mosolygós, barátságos személy, aki a lakodalom minden résztvevőjére kellő figyelmet fordít.

A hagyomány szerint a táncot a menyasszonnyal kezdje, és a szakácsasszonnyal végezze. A vőfély biztos szövegtudással ismerje a vonatkozó verseket, rigmusokat, a népi hagyományokat. Megjegyezve ma már nem illik az első táncot a mennyasszonnyal kezdeni-e.

Régi korokban éppen a fentebb felsorolt kvalitások igénye miatt a legtöbb paraszti közösségben néhány jó képességű férfi specializálódott e feladatra.

A vőfély kötelessége a lakodalomban dolgozó szolgáltatók összefogása, munkáinak irányítása, és teljes körű támogatása, továbbá természetesen a vendégek összetartása is. Kötelessége az összes esetlegesen váratlanul bekövetkező esemény olyan mértékű koordinálása, hogy annak folyományából a násznép semmit ne érzékeljen. Ehhez nagyfokú tapasztalat, rutin, empátia, spontaneitás és hozzáértés szükséges.

Ezen a ponton említeném meg, hogy a vőfélyi tudományt nem lehet tanfolyamon elsajátítani, csak is idősebb vőfélyektől lehet megtanulni. A tapasztalat hagyományozódik.

Magyarország vonatkozásában, tájegységenként (Zala, Alföld, Békés, Csongrád, Hajdúság, Szabolcs) és népcsoportonként (magyarok, tótok, svábok, romák) különböznek a szokások, s egy jó vőfélynek törekednie kell e tradíciók megismerésére, és ma már a továbbadására is.

Fentebb már említettem, egy lakodalomban több vőfély is lehet, akik közül 1–2 tölt be vezető szerepet (amennyiben a lakodalom mindkét családnál nagyszabású, mindkét család hív vőfélyt). Hagyományunk szerint a nagyvőfélyt a menyasszony szülei kérik fel a lakodalom levezetésére, és feladata már a teljes násznép meghívásánál, a meghívók kiosztásánál kezdődik. Természetesen ma már a pár választja ki, és kéri fel a vőfélyét, és nagyon ritkán hívják „hívogatni”

A Nagyvőfély (ma már csak vőfély) feladatköre, aki az egész napért felel, jelen van a menyasszony kikérésénél, a nászmentet összeállításánál, illetve az egész estét Ő vezeti le, köszöntőkent mond, az ételeket verses kíséretben tálalja, ha szükséges és igény van rá, népi játékokat vezényel le a lakodalomban, jelen van a torta behozatalnál, és tájegységektől függően vezeti a menyasszony vagy a menyecske táncot.

 

A Kisvőfélyek feladat köre, (ma már csak vidéken, az erősen hagyománytisztelő családoknál fordul elő) a lányos háznál kikérik a mennyasszonyt a szülőktől, elbúcsúztatják, majd a templomig kísérik. Ez esetben csak kitűzővel különböztetjük meg őket, a pár „testőrei”, nevük helyenként: kisvőfély, koszorúslegény, nyoszolyólegény, lovas legény. Az este folyamán már kevés szerepet kapnak, esetleg köszöntőt mondanak.

 

A vőfély szolgálatáért természetbeni vagy pénzbeli ellenszolgáltatást kap - részben a családtól, részben a násznép valamennyi tagjaitól.

Tisztségének jelei a kulturált, alkalomhoz illő megjelenés: csizma, csizmanadrág, fehér, vagy hímzett ing, mellény, kalap és rajta szalag vagy madártoll, a ruházatán viselt díszek, virágkitűző kis szalaggal, régen még a menyasszonytól kapott díszes kendő. A díszes kendő viselete ma is fellelhető hazánk Észak - Keleti szegmensében, ahol még az öröm apák is viselnek kendőt. Továbbá nélkülözhetetlen a fokos és a kulacs, vagy a vőfélybot, amit a lányos háznál szalaggal díszítenek fel. (Napjainkban a szalagon a pár neve, a lakodalom helyszíne és ideje van feltüntetve.)

A vőfélybot arra is szolgált, hogy a vőfély szót kapjon, szót kérjen az egyes lakodalmi történések, események között; a lakodalmas ház mestergerendáját kopogtatta meg vele, vagy a bot magasba emelésével.

Lényeges megemlíteni, hogy a vőfély nem cirkuszi szereplő, aki csak bohóckodik. A vőfély nem attól válik hagyományőrzővé, hogy népies öltözetet ölt magára. A titok a hagyományok ismeretében, tiszteletében, ápolásában, továbbörökítésében rejlik.

Források:

Első magyar nyelven megjelenő könyv,
Dr. Csűry Bálint Magyar Lakodalom, (vőfélykönyv 1927),
Sikos László vőfélykönyv,
Koncz László vőfély írása,
wikipédia,
szájhagyomány,
 

 


Országos Vőfély Szövetség

2018-01-17 20:14:02 2017 év végén megalakult egy országos szintű és hírű szervezet az Országos Vőfély Szövetség ezzel a vőfélyek történelmet írtak.

 
A szövetség tagjai hagyományokra építkezve, értékről, minőségről, színvonalról tanúskodó etikai kódexet fogalmaztak meg, melyet magukra nézve kötelező érvényűnek fogadtak el. Felelősséget vállaltak, hogy a vőfély szakma hírnevét öregbítik és mértékadó szervezetként működnek.
 
A vőfély szó a 14. század végétől lelhető fel az írásos emlékeinkben. A Kárpát-medence magyarságára jellemző ez a foglalkozás. A néprajz kutatások megállapították, hogy a vőfély szakmára a szóbeliség és az írásbeliség közötti átmenet jellemző. Talán ez lehetett az oka, hogy ez a kicsit mellőzött szakma túlélt sok-sok régi foglalkozást, hiszen esküvők mindig voltak és mindig lesznek.
 
Elismertséget, szakmai iránymutatást és nem utolsó sorban a néprajzkutatóknak kutatási anyagot a debreceni Vőfély Társaság adott az 1695-től létező irataival. Ez a szervezet az 1900-as évek körül megszűnt, ami azt jelentette, hogy iránymutató szervezet nem létezett több mint száz évig, vagyis napjainkig.
A most megalakult vőfély szövetség tagjai azon munkálkodnak, hogy a hagyományok megőrzésével, és tiszteletben tartásával, azok tanításával, a mai kor igényeinek is megfelelve koordinálják az esküvők szolgáltatóit, és a lakodalom történéseit.
 
Egy pár szóban hadd mutassam be ki is az a nagyvőfély, kisvőfély, napjainkban már csak vőfélyként emlegetett személy, vagy ki a ceremóniamester, és ki a moderátor, hogy is van ez az egész?
Megjegyezném, a szerepköröket a teljesség igénye nélkül, a magyar hagyományainknak megfelelően próbáltam össze szedni, és csak röviden leírni, hogy némi képet kapjatok a személyekről.
 
Ki a nagyvőfély?
Öltözete, megjelenése: népies öltözet, csizma, csizmanadrág, népies ing, fehér vagy akár mintás is, mellény, kalap, és kelléke a fokos, vagy a vőfély bot.
Beszéd stílusa: alap esetben népi rigmusokat, szófordulatokat használ, de lehet elegánsabb, népies mentes is, kisebb tréfás verseket is mondhat. Természetesen az est folyamán pohárköszöntőt, és persze a fogásokhoz, tortához, külön - külön versikéket mond.
Feladatköre, szerepe: A napot minden esetben forgatókönyvbe foglalja, a szolgáltatók munkáját össze fogja, szükség szerint irányítja. A teljes napot levezeti, a vendégvárásoktól, kikérésektől és a búcsúztatóktól kezdve a menyasszony, vagy menyecske tánc végéig. A lakodalom alatt szükség és igény szerint egy - két lakodalmas játékot is levezet. A násznépet koordinálja, irányítja, a történésekről tájékoztatja, és gondoskodik a jó hangulatról. Szinte minden esetben fel kért személy szokott lenni.
 
Ki a kisvőfély?
Itt lép be a hagyományunk, kis vőféllyel már csak a nagyon hagyománykövető családok körében találkozunk. Öltözete, megjelenése beszéd stílusa megegyezik a Nagyvőfélyével.
Feladatköre, szerepe: A lányos háznál kezdődik, kikéri a menyasszonyt, elbúcsúztatja, majd elkíséri a templomhoz, és a szerepe itt be is fejeződik. A kis vőfélyek a hagyomány szerint a lány szűk családi köréből kerültek ki. Természetesen ezen eseményeknél is jelen volt a nagyvőfély. A lakodalom további részében csak szükség szerint segítsége a nagyvőfélynek.
 
Ki a vőfély?
Ma már a lakodalmakban, mint írtam is ritkán fordul elő, hogy a fenti mind két szerepre felkérjenek külön - külön egy - egy személyt. Ezt a két feladatot egy személy látja el, akit egyszerűen vőfélynek nevezünk.
Ma már változtak az igények, és változtak a vőfélyek is. Előfordul, hogy a pár kérésére a vőfély nem teljesen népies öltözetben jelenik meg, vagy nem versel, vagy nem beszél rigmusokban, de a nagyobb történéseknél megszólal, szintén szükség szerint köszöntőket mond, a násznépet énekelteti, szórakoztatja, esetleg a pár életéből fontosabb állomásiról beszél a vendégeknek.
 
Ki a ceremóniamester, vagy röviden cm?
A 2000 es évek elején jelent meg ez a fogalom, és szerepkör az esküvőkön.
Öltözete, megjelenése: elegáns öltözet, szép cipő, elegáns öltöny, vagy szmoking.
Beszéd stílusa: Elegáns, modern, mai kornak megfelelő semmi kép nem népies.
Feladatköre, szerepe: A teljes napot Ő is minden esetben forgatókönyvbe foglalja, a szolgáltatók munkáját össze fogja, szükség szerint irányítja. A lakodalmat levezeti, a násznépet koordinálja, irányítja, a történésekről tájékoztatja. Esetenként egy-egy köszöntőt, vagy verset mond és igény szerint lakodalmas játékot levezet. Megjegyzem, sok ceremóniamester már ezt nem teszi. Szinte minden esetben fel kért személy szokott lenni.
 
Ki a moderátor?
Öltözete, megjelenése: elegáns öltözet, szép cipő, elegáns öltöny, vagy szmoking.
Beszéd stílusa: Elegáns, modern, semmi kép nem népies.
Feladatköre, szerepe: A násznépet koordinálja, irányítja, és a történésekről tájékoztatja.
Szinte minden esetben fel kért személy szokott lenni.
 
 
Most, hogy már tudjátok ki-kicsoda, el tudjátok dönteni, hogy az esküvőtőkre vőfélyt, cm-et, vagy moderátort hívtok segítségül. Amit fogadjatok meg jó tanácsként, ha már minimum egy 50 fős létszámú násznép lesz az esküvőn ahhoz egy ebben a szakmában jártas irányító személyt mindenképp keresettek, és kérjetek fel. Én olyan személyt és stílust választanék, ami a párhoz és a násznéphez közel áll, illetve a lakodalom stílusához, helyszínéhez harmonizál. A személy kiválasztásnál fontos, hogy szépen, érthetően, erőteljesen, de ne üvöltve, kiabálva beszéljen. Természetesen, ha bármit mond, azt ne mappából papírról olvassa. Semmi kép nem ajánlom, a családból választott személy felkérését, ha nem gyakorlott e téren.
 
Üdvözlettel,
 
Bohács Róbert vőfély
az országos vőfély szövetség elnök helyettese

Hungarian Wedding Award 2014

2014-12-29 22:31:30Minden ember életében előfordul, hogy a munkájából adódóan elér eseményeket, eredményeket, elismerést kap, és vesz át, vagy mérföldkövet lép át! Pár soros bejegyzésemben Én most egy ilyen rangos eseményről – számomra mérföldkő átlépésről - szeretnék beszámolni.

2014. november 28. Budapest, Európa Hajó. Itt került megrendezésre a magyar esküvő szakma évzáró rendezvénye és díjkiosztó gálája.

Rendezvényről:
Hungarian Wedding Award 2014. A rendezvényen mindenki részt vehetett, aki jelenleg a magyar esküvői szakma bármely területén tevékenykedik és munkájával hozzájárul a Magyarországon szervezett esküvők sikeréhez. A Hungarian Wedding Award 2014 díj, a magyar esküvő szakma által odaítélt díj volt, mely az esküvő szakmában 14+2 kategóriát tartalmazott. A jelölési időszakban országos szinten az első 6-ba kerültem. Ezt követte a szavazási időszak, ahol már csak a legtöbb három jelölést kapottra lehetett szavazást leadni, kategóriánként egyet. Azt, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot, már csak a hajón tudtuk meg.

Magyarországon vőfély kategóriában 2014 évben a díjat Én kaptam meg!

Leírhatatlan érzés volt, mikor a nevemet mondták. Nagyon - nagy büszkeséggel, és még nagyobb alázattal tölt el. Az elmúlt több mint 10 év esküvői munkájának eredménye, gyümölcse. Mindenkinek nagyon - nagyon köszönöm!


Megjelenítve: 1 - 4 | összesen: 4 db)